Επικοινωνία

Υπεύθυνη Ανάπτυξης: Βέργη Σ. Κατερίνα
Υπεύθυνη Γραμματείας: Κωνσταντίνα Κουτρουμπίνα

Πληροφορίες

Δευτέρα εώς Παρασκευή:

9:00-20:30

Τηλέφωνο:  2610 341 000
E-mail: info@vergi.gr

Ανακοινώσεις

VIEW ALL
TOP